Witamy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Jesteśmy stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym, które realizuje ogólnokrajowy program edukacji w zakresie oświaty, wychowania, kształcenia i dokształcania.
Stowarzyszenie jest największą w województwie lubuskim niepubliczną instytucją oświatową. Najważniejszymi atutami są zarówno doświadczona kadra wykładowców i organizatorów, umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby usług oświatowych, odwaga w podejmowaniu nowatorskich form kształcenia jak również ciągle rozwijająca się i modernizowana baza dydaktyczna. Obecnie w strukturach ZDZ w Zielonej Górze działa 26 szkół publicznych, niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych, warsztat szkoleniowo-produkcyjny i ściśle współpracująca sieć ośrodków w Zielonej Górze, Lubsku, Żarach, Żaganiu, Nowej Soli, Wolsztynie, Świebodzinie. Jesteśmy członkiem Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Krajowej Izby Gospodarczo –Rehabilitacyjnej, Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz członkiem założycielem Polskiej Izby Spawalniczej.

Obszary działalności:

 • kursy
 • szkolenia
 • egzaminy
 • konferencje
 • seminaria
 • pośrednictwo pracy
 • szkoły dla dzieci i młodzieży
 • szkoły dla dorosłych
 • warsztaty
 • realizacja projektów finansowanych ze środków publicznych
 • działalność na rzecz rozwoju edukacji i regionu
 • wynajem sal