Kształcenie praktyczne

Warsztat kształci młodzież w ramach praktyk i zajęć praktycznych na poziomie gimnazjum, szkoły zawodowej, szkól ponadgimnazjalnych i dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w następujących zawodach:

  • ślusarz
  • mechanik
  • elektryk
  • informatyk

Uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych realizując na terenie warsztatu kursy i szkolenia. Najważniejszymi z nich są:

  • kursy spawania wszystkimi metodami ( spawalnia Warsztatu posiada akredytację Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach)
  • kursy na uprawnienia energetyczne (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze posiada własną Komisję Kwalifikacyjną przy Urzędzie Regulacji Energetyki)
  • kursy operatorów wózków jezdniowych (certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w Zielonej Górze)