O warsztacie

W warsztacie Szkoleniowo-Produkcyjnym odbywają się procesy produkcji, usług i kształcenia. Młodzież kształci się w warunkach rzeczywistych funkcjonującego zakładu przemysłowego. Pod nadzorem instruktorów praktycznej nauki zawodu zdobywa umiejętności w zakresie obróbki metali, podstaw konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Adepci zawodów mechanicznych lub elektrycznych odbywają zajęcia warsztatowe na statusie ucznia lub pracownika młodocianego.