E-kompetencje bez barier

O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany do końca października 2019r. w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Projekt  „E-kompetencje bez barier”  ma na celu  doprowadzenie do faktycznego „ucyfrowienia” życia mieszkańców 65 gmin objętych działaniami z województwa warmińsko- mazurskiego (56 gmin), województwa lubuskiego (4 gminy) i mazowieckiego (5 gmin).

Projekt jest wstępem do zacieśnienia więzi lokalnych społeczności włączenie ich w „cyfrowy” świat usług publicznych.

Wartość projektu:  9 099 522,22 zł

Wartość dofinansowania:  8 606 980,49 zł

Wkład Unii Europejskiej:  7 615 788,19  zł

PLANOWANE EFEKTY:

 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – 9 711 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby niepełnosprawne – 628
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby niepełnosprawne (kobiety) – 405 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby niepełnosprawne (mężczyźni) – 223 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku 18-34 lata – 2 901 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku 35-43 lata – 1 607 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku 44-64 lata – 3 732 os.
 • Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku pow. 65 lat – 1 471 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – 9 064 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby niepełnosprawne – 567 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby niepełnosprawne (kobiety) – 366 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby niepełnosprawne (mężczyźni) – 201 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 18-34 lata – 2 757 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 35-43 lata – 1 525 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 44-64 lata – 3 500 os.
 • Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku pow. 65 lat – 1 282 os.
 • Liczba wspartych PIAP – 113 szt.

Więcej informacji na stronie projektu : e-kompetencje.wmzdz.pl