Projekt „Zawodowcy”

 

Projekt „Zawodowcy”


Beneficjent - Miasto Zielona Góra oraz partner Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – realizują zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia pracowni i warsztatów”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”.

Cel projektu: Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Lokalizacja inwestycji: Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 17 oraz ul. Batorego 118 B