Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze 68 329 59 00 Lubuskie Polska
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 68 415 21 25 Lubuskie Polska
Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach 68 415 21 26 Lubuskie Polska
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żaganiu 68 377 30 38 Lubuskie Polska
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie 68 347 18 47 Wielkopolskie Polska
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubsku 68 372 20 10 Lubuskie Polska
Warsztat Szkoleniowo - Produkcyjny w Lubsku 68 372 20 80 Lubuskie Polska
Facebook