Guziki

powerful

Kursy & Szkolenia

customize

Edukacja szkolna

responsive

Egzaminy

kwalifikacyjne

creative

Produkcja

i usługi

Nasi doradcy edukacyjni są do Twojej dyspozycji.

Jeżeli szukasz nowej pracy, chcesz zmienić lub zdobyć nowy zawód albo podnieść swoje kwalifikacje - to miejsce dla Ciebie. Nasze ośrodki zapraszą do udziału w kursach i szkoleniach w ponad 100 zawodach i specjalnościach.
Serdecznie zapraszamy.

Znajdź swój ZDZ

Nasza oferta jest zawsze blisko Ciebie. Posiadamy jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ośrodków kształcenia w województwie lubuskim. Wybierz swój najbliższy ośrodek ZDZ i sprawdź jak dobrą ma ofertę.

Szkoły z klasą

Wszystkim naszym uczniom zapewniamy wysoką jakość kształcenia, doświadczoną kadrę pedagogiczną, profesjonalnie wyposażone pracownie i miłą, przyjazną atmosferę.

Do 100% dofinansowania na kursy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze ma przyjemność przedstawić ofertę kursów z dofinansowaniem nawet do 100% w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Propozycja jest skierowana do przedsiębiorców i pracowników zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Wszystkim naszym klientom zapewniamy pomoc w dopasowaniu kursów do indywidualnych potrzeb oraz bezpłatne wsparcie w przygotowaniu wniosku i procesie pozyskiwania dotacji.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zm.).   
Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Powiatowy Urząd Pracy może przyznać środki z KFS na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest sfinansowanie:

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw  (przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO),  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Środki KFS w latach 2014-2015 przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i powyżej.


PROPONOWANE KURSY Z DOFINANSOWANIEM:

ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE, EKONOMIA, FINANSE 

 • Specjalista ds. kadrowych i płacowych
 • Rachunkowość
 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • ABC przedsiębiorczości – własna firma
 • Obsługa sekretariatu
 • Sekretarka - asystentka szefa
 • Magazynier

BHP I P. POŻ. 

 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
 • Szkolenie dla członków komisji BHP, zespołu powypadkowego, komisji oceny ryzyka zawodowego i przedstawicieli pracowników
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności  i  prawidłowości procesów pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy  przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem

DŹWIGNICE I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE 

 • Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Kierowca - operator wózków jezdniowych specjalizowanych (wysokiego składowania)
 • Wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym
 • Konserwator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Obsługa suwnic
 • Obsługa żurawi przenośnych (HDS)
 • Obsługa podestów ruchomych (podnośniki koszowe)
 • Obsługa wciągników i wciągarek
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych
 • Obsługa wag
 • Hakowy dźwignic

ENERGETYKA

 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji „E”/ i dozoru „D”
 • Urządzenia i sieci ciepłownicze oraz inne urządzenia energetyczne w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D”
 • Urządzenia, instalacje i sieci gazowe w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D”  
 • Montaż urządzeń  i  instalacji  gazowych niskiego ciśnienia do  5 kPa (wewnątrz budynków)
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych i parowych
 • Obsługa autoklawów
 • Obsługa sprężarek
 • Instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • Obsługa zespołów prądotwórczych
 • Urządzenia do magazynowania i rozładunku paliw o pojemności powyżej 100 ton
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych

GASTRONOMIA 

 • Kucharz
 • Kelner/barman
 • Catering
 • Dietetyk
 • Zasady GHP/GMP oraz system HACCP

HANDEL 

 • Kasjer-sprzedawca
 • Magazynier
 • Techniki sprzedaży
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Zasady GHP/GMP oraz system HACCP

 INFORMATYKA 

 • Obsługa komputera – różne stopnie zaawansowania
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ( ECDL)
 • Grafika komputerowa

PEDAGOGIKA 

 • Przygotowujący do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

TRANSPORT 

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób /rzeczy.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR
 • Doradcy ADR
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADRpodstawowy
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADR specjalistyczny przewóz w cysternach
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADRspecjalistycznyklasa 1
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADRspecjalistyczny klasa 7
 • Magazynowanie i obrót towarami niebezpiecznymi ADR
 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych (cystern) do towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR i kolejowym RID
 • Napełnianie gazem skroplonym zbiorników pojazdów samochodowych, obsługa stacji tankowania (LPG)
 • Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym specjalizowanych (wysokiego składowania)
 • Wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym
 • Obsługa żurawi przenośnych (HDS)
 • Obsługa podestów ruchomych (podnośniki koszowe)
 • Obsługa wag

USŁUGI I RZEMIOSŁO 

 • Florysta/bukieciarz
 • Manicure i pedicure
 • Wizażysta-stylista
 • Catering

INNE 

 • Drwal - operator pilarki
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • Spawanie MAG, MIG, TIG

 

Zapraszamy do naszych ośrodków:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra tel. 68 329 59 31

 

Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach

ul. Żagańska 11, 68-200 Żary tel. 68 363 59 40

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Nowej Soli

ul. Kościuszki 33, 67-100 Nowa Sól tel. 68 356 90 10

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świebodzinie

Osiedle Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin tel. 68 382 84 32

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żaganiu

ul. Keplera 3, 68-100 Żagań tel. 68 377 30 38

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 5, 64-200 Wolsztyn tel. 68 347 18 47

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubsku

ul. Dworcowa 2, 68-300 Lubsko tel. 68 372 03 89

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze ma przyjemność przedstawić ofertę kursów z dofinansowaniem nawet do 100% w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Propozycja jest skierowana do przedsiębiorców i pracowników zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Wszystkim naszym klientom zapewniamy pomoc w dopasowaniu kursów do indywidualnych potrzeb oraz bezpłatne wsparcie w przygotowaniu wniosku i procesie pozyskiwania dotacji.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zm.).   
Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Powiatowy Urząd Pracy może przyznać środki z KFS na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest sfinansowanie:

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw  (przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO),  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Środki KFS w latach 2014-2015 przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i powyżej.


PROPONOWANE KURSY Z DOFINANSOWANIEM:

ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE, EKONOMIA, FINANSE 

 • Specjalista ds. kadrowych i płacowych
 • Rachunkowość
 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • ABC przedsiębiorczości – własna firma
 • Obsługa sekretariatu
 • Sekretarka - asystentka szefa
 • Magazynier

BHP I P. POŻ. 

 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
 • Szkolenie dla członków komisji BHP, zespołu powypadkowego, komisji oceny ryzyka zawodowego i przedstawicieli pracowników
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności  i  prawidłowości procesów pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy  przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem

DŹWIGNICE I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE 

 • Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Kierowca - operator wózków jezdniowych specjalizowanych (wysokiego składowania)
 • Wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym
 • Konserwator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Obsługa suwnic
 • Obsługa żurawi przenośnych (HDS)
 • Obsługa podestów ruchomych (podnośniki koszowe)
 • Obsługa wciągników i wciągarek
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych
 • Obsługa wag
 • Hakowy dźwignic

ENERGETYKA

 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji „E”/ i dozoru „D”
 • Urządzenia i sieci ciepłownicze oraz inne urządzenia energetyczne w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D”
 • Urządzenia, instalacje i sieci gazowe w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D”  
 • Montaż urządzeń  i  instalacji  gazowych niskiego ciśnienia do  5 kPa (wewnątrz budynków)
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych i parowych
 • Obsługa autoklawów
 • Obsługa sprężarek
 • Instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • Obsługa zespołów prądotwórczych
 • Urządzenia do magazynowania i rozładunku paliw o pojemności powyżej 100 ton
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych

GASTRONOMIA 

 • Kucharz
 • Kelner/barman
 • Catering
 • Dietetyk
 • Zasady GHP/GMP oraz system HACCP

HANDEL 

 • Kasjer-sprzedawca
 • Magazynier
 • Techniki sprzedaży
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Zasady GHP/GMP oraz system HACCP

 INFORMATYKA 

 • Obsługa komputera – różne stopnie zaawansowania
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ( ECDL)
 • Grafika komputerowa

PEDAGOGIKA 

 • Przygotowujący do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

TRANSPORT 

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób /rzeczy.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR
 • Doradcy ADR
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADRpodstawowy
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADR specjalistyczny przewóz w cysternach
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADRspecjalistycznyklasa 1
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADRspecjalistyczny klasa 7
 • Magazynowanie i obrót towarami niebezpiecznymi ADR
 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych (cystern) do towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR i kolejowym RID
 • Napełnianie gazem skroplonym zbiorników pojazdów samochodowych, obsługa stacji tankowania (LPG)
 • Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym specjalizowanych (wysokiego składowania)
 • Wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym
 • Obsługa żurawi przenośnych (HDS)
 • Obsługa podestów ruchomych (podnośniki koszowe)
 • Obsługa wag

USŁUGI I RZEMIOSŁO 

 • Florysta/bukieciarz
 • Manicure i pedicure
 • Wizażysta-stylista
 • Catering

INNE 

 • Drwal - operator pilarki
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • Spawanie MAG, MIG, TIG

 

Zapraszamy do naszych ośrodków:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra tel. 68 329 59 31

 

Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach

ul. Żagańska 11, 68-200 Żary tel. 68 363 59 40

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Nowej Soli

ul. Kościuszki 33, 67-100 Nowa Sól tel. 68 356 90 10

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świebodzinie

Osiedle Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin tel. 68 382 84 32

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żaganiu

ul. Keplera 3, 68-100 Żagań tel. 68 377 30 38

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 5, 64-200 Wolsztyn tel. 68 347 18 47

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubsku

ul. Dworcowa 2, 68-300 Lubsko tel. 68 372 03 89