Guziki

powerful

Kursy & Szkolenia

customize

Edukacja szkolna

responsive

Egzaminy

kwalifikacyjne

creative

Produkcja

i usługi

Nasi doradcy edukacyjni są do Twojej dyspozycji.

Jeżeli szukasz nowej pracy, chcesz zmienić lub zdobyć nowy zawód albo podnieść swoje kwalifikacje - to miejsce dla Ciebie. Nasze ośrodki zapraszą do udziału w kursach i szkoleniach w ponad 100 zawodach i specjalnościach.
Serdecznie zapraszamy.

Znajdź swój ZDZ

Nasza oferta jest zawsze blisko Ciebie. Posiadamy jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ośrodków kształcenia w województwie lubuskim. Wybierz swój najbliższy ośrodek ZDZ i sprawdź jak dobrą ma ofertę.

Szkoły z klasą

Wszystkim naszym uczniom zapewniamy wysoką jakość kształcenia, doświadczoną kadrę pedagogiczną, profesjonalnie wyposażone pracownie i miłą, przyjazną atmosferę.

W Zielonej Górze powołano Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w wyniku współpracy i podpisania porozumienia pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego utworzono Krajowe Centrum Akredytacji oraz Regionalne Centra Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w tym niezwykle ważne dla rozwoju naszego regionu, centrum w Zielonej Górze. Organizacje dokonując aktu powołania uznały, że szerokiej ofercie zindywidualizowanych możliwości uczenia się w systemie pozaszkolnym powinno towarzyszyć potwierdzanie efektów uczenia się w aspektach wiedzy, umiejętności i, o ile to możliwe, kompetencji społecznych w zawodach i specjalnościach na potrzeby rynku pracy.

Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji odpowiada za:

 • Przygotowanie i prowadzenie egzaminów sprawdzających osiągnięcie efektów uczenia się,
 • Walidację zakładanych efektów uczenia się,
 • Certyfikację potwierdzającą kompetencje zawodowe.


Do zadań Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji należy:

 • Powoływanie Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzania egzaminów sprawdzających zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe w oparciu o „Zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej efekty uczenia się pozaformalnego i nieformalnego działającej w ramach Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC)” opracowane przez KCA oraz Regulamin Komisji Egzaminacyjnej opracowany przez RCWEiC.
 • Opracowanie na podstawie programu nauczania dla danego kursu/szkolenia, zakresu egzaminu teoretycznego i/lub praktycznego, sprawdzającego efekty uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji, które powinny zostać osiągnięte.
 • Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających mających na celu potwierdzenie efektów uczenia się, w tym nabytych kwalifikacji/kompetencji/umiejętności, w oparciu o opracowane standardy lub opisy dla danego zawodu/kwalifikacji/umiejętności wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (MPiPS) lub wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (MEN), certyfikowanych programów kursów/ szkoleń, przygotowanych i zatwierdzonych przez Centrum Certyfikacji Programów ZG ZZDZ, lub inną uprawnioną instytucję, w których zostały wyodrębnione /opisane efekty uczenia się.
 • Przeprowadzenie procesu walidacji w odniesieniu do klasyfikacji pod kątem zgodności potwierdzonych przez egzamin efektów uczenia się z programem kursu/szkolenia i /lub ustalonymi standardami / opisami.
 • Sprawdzenie formalne dokumentów powstałych w procesie walidacji.
 • Wystawienie i wydanie dokumentu w postaci certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe.
 • Prowadzenie rejestru wydanych certyfikatów. Na podstawie rejestru możliwe jest wydawanie duplikatów.


PODSTAWOWE ZASADY, na których opiera się walidacja efektów uczenia się i certyfikacja kompetencji zawodowych:

 • Zasada oddzielenia procesu walidacji od procesu kształcenia
 • Zasada dobrowolności
 • Zasada przestrzegania prywatności osób ubiegających się o walidację
 • Zasada równego dostępu oraz uczciwego traktowania
 • Zasada zaangażowania różnych interesariuszy przy ustanawianiu systemu walidacji efektów uczenia się i certyfikacji kompetencji zawodowych
 • Zasada obecności w systemie mechanizmów doradztwa dla indywidualnych osób ubiegających się o walidację efektów uczenia się i certyfikację
 • Zasada oparcia systemu walidacji na mechanizmach zapewniania jakości
 • Zasada uczciwości, przejrzystości i wsparcia procesów, procedur i kryteriów walidacji przez system zapewniania jakości
 • Zasada uwzględniania uprawnionych interesów interesariuszy oraz zrównoważonego udziału różnych zainteresowanych podmiotów
 • Zasada obiektywizmu procesu walidacji i unikania konfliktu interesów
 • Zasada posiadania odpowiednich kompetencji zawodowych przez osoby przeprowadzające ocenę

 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w wyniku współpracy i podpisania porozumienia pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego utworzono Krajowe Centrum Akredytacji oraz Regionalne Centra Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w tym niezwykle ważne dla rozwoju naszego regionu, centrum w Zielonej Górze. Organizacje dokonując aktu powołania uznały, że szerokiej ofercie zindywidualizowanych możliwości uczenia się w systemie pozaszkolnym powinno towarzyszyć potwierdzanie efektów uczenia się w aspektach wiedzy, umiejętności i, o ile to możliwe, kompetencji społecznych w zawodach i specjalnościach na potrzeby rynku pracy.

Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji odpowiada za:

 • Przygotowanie i prowadzenie egzaminów sprawdzających osiągnięcie efektów uczenia się,
 • Walidację zakładanych efektów uczenia się,
 • Certyfikację potwierdzającą kompetencje zawodowe.


Do zadań Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji należy:

 • Powoływanie Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzania egzaminów sprawdzających zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe w oparciu o „Zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej efekty uczenia się pozaformalnego i nieformalnego działającej w ramach Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC)” opracowane przez KCA oraz Regulamin Komisji Egzaminacyjnej opracowany przez RCWEiC.
 • Opracowanie na podstawie programu nauczania dla danego kursu/szkolenia, zakresu egzaminu teoretycznego i/lub praktycznego, sprawdzającego efekty uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji, które powinny zostać osiągnięte.
 • Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających mających na celu potwierdzenie efektów uczenia się, w tym nabytych kwalifikacji/kompetencji/umiejętności, w oparciu o opracowane standardy lub opisy dla danego zawodu/kwalifikacji/umiejętności wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (MPiPS) lub wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (MEN), certyfikowanych programów kursów/ szkoleń, przygotowanych i zatwierdzonych przez Centrum Certyfikacji Programów ZG ZZDZ, lub inną uprawnioną instytucję, w których zostały wyodrębnione /opisane efekty uczenia się.
 • Przeprowadzenie procesu walidacji w odniesieniu do klasyfikacji pod kątem zgodności potwierdzonych przez egzamin efektów uczenia się z programem kursu/szkolenia i /lub ustalonymi standardami / opisami.
 • Sprawdzenie formalne dokumentów powstałych w procesie walidacji.
 • Wystawienie i wydanie dokumentu w postaci certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe.
 • Prowadzenie rejestru wydanych certyfikatów. Na podstawie rejestru możliwe jest wydawanie duplikatów.


PODSTAWOWE ZASADY, na których opiera się walidacja efektów uczenia się i certyfikacja kompetencji zawodowych:

 • Zasada oddzielenia procesu walidacji od procesu kształcenia
 • Zasada dobrowolności
 • Zasada przestrzegania prywatności osób ubiegających się o walidację
 • Zasada równego dostępu oraz uczciwego traktowania
 • Zasada zaangażowania różnych interesariuszy przy ustanawianiu systemu walidacji efektów uczenia się i certyfikacji kompetencji zawodowych
 • Zasada obecności w systemie mechanizmów doradztwa dla indywidualnych osób ubiegających się o walidację efektów uczenia się i certyfikację
 • Zasada oparcia systemu walidacji na mechanizmach zapewniania jakości
 • Zasada uczciwości, przejrzystości i wsparcia procesów, procedur i kryteriów walidacji przez system zapewniania jakości
 • Zasada uwzględniania uprawnionych interesów interesariuszy oraz zrównoważonego udziału różnych zainteresowanych podmiotów
 • Zasada obiektywizmu procesu walidacji i unikania konfliktu interesów
 • Zasada posiadania odpowiednich kompetencji zawodowych przez osoby przeprowadzające ocenę