Projekt "Góra pomocy 2"

Projekt „Góra Pomocy 2”

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizuje projekt pt. „Góra pomocy 2”. Powyższe zadanie realizowane będzie zgodnie z założeniami projektu RPLB.07.01.00-08-0005/19-00 pn. „Góra pomocy 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Równowaga Społeczna Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Okres realizacji projektu:

Od 01.07.2019r. do 31.12.2021r.

 

Całkowita wartość projektu:
3 000 000,00 zł.

 

Kwota dofinansowania:
2 550 000,00 zł.

 

Do kogo skierowany?

Projekt jest skierowany do  osób zamieszkujących miasto Zielona Góra, kwalifikujących się lub objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia osób objętych wsparciem.

 

Główny cel projektu:
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników, celem zwiększenia możliwości zatrudnienia.

 

Liczba osób, które mogą skorzystać z kursów zawodowych:
- min. 140 osoby.

 

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Góra Pomocy 2”:

-Obsługa biura i sekretariatu

-Kurs komputerowy ECDL

-Kurs przygotowujący pracownika ochrony

-Spawanie MAG

-Operator wózków jezdniowych i obsługa magazynu

-Pomoc nauczyciela przedszkola i żłobka

-Opiekun osób starszych

-Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

-Kierowca kat. D

-Kierowca kat. C+E

-Stylizacja paznokci rąk i nóg

-Kurs obsługi koparko-ładowarki

 

 

 

Istnieje możliwość przeanalizowania i ewentualnego zorganizowania innych kursów   wykonywanych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

 

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do:

pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13 w godz. 7.30 – 10.30, pok. 1a-c, tel. 68 411 51 44.

 

Kontakt do opiekuna kursu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze:

-Brożyna Justyna, tel. 68 415 21 28.