Guziki

powerful

Kursy & Szkolenia

customize

Edukacja szkolna

responsive

Egzaminy

kwalifikacyjne

creative

Produkcja

i usługi

Nasi doradcy edukacyjni są do Twojej dyspozycji.

Jeżeli szukasz nowej pracy, chcesz zmienić lub zdobyć nowy zawód albo podnieść swoje kwalifikacje - to miejsce dla Ciebie. Nasze ośrodki zapraszą do udziału w kursach i szkoleniach w ponad 100 zawodach i specjalnościach.
Serdecznie zapraszamy.

Znajdź swój ZDZ

Nasza oferta jest zawsze blisko Ciebie. Posiadamy jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ośrodków kształcenia w województwie lubuskim. Wybierz swój najbliższy ośrodek ZDZ i sprawdź jak dobrą ma ofertę.

Szkoły z klasą

Wszystkim naszym uczniom zapewniamy wysoką jakość kształcenia, doświadczoną kadrę pedagogiczną, profesjonalnie wyposażone pracownie i miłą, przyjazną atmosferę.

Informacja

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Młodzi - aktywność, przedsiębiorczość, sukces!” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa lubuskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2022 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa lubuskiego. Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 34 miejsc pracy.

 

Miejsce realizacji

Województwo lubuskie

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 34 (21K/13M) osób fizycznych w wieku 18 - 29 lat (do dnia 30 urodzin), które są bierne zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (wymagane świadectwo pracy lub kopia umowy cywilno - prawnej wraz z oświadczeniem pracodawcy lub Uczestnika Projektu, że dana osoba utraciła pracę po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19).

W ramach projektu premiowane będą:

 • osoby mieszkające na terenie miast średnich (tj. Słubice, Świebodzin) lub miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze (tj. Międzyrzecz, Nowa Sól, Żagań, Żary),
 • młodzież NEET, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
 • Kobiety,
 • Osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego).

 

Dostępne formy wsparcia

 1. Badanie predyspozycji

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy. Czas trwania: 1h/os.

 

 1. Wsparcie szkoleniowe

Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, o tematyce:

 • Działalność Gospodarcza w kontekście przepisów prawnych;
 • księgowość oraz przepisy podatkowe;
 • reklama i inne działania promocyjne;
 • inne źródła finansowania Działalności Gospodarczej;
 • sporządzanie Biznes planu i jego realizacja;
 • negocjacje biznesowe;
 • pozyskanie i obsługa klienta;
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem;

Czas trwania: 51 godzin dydaktycznych

 

 1. Wsparcie finansowe
 2. a) Finansowe wsparcie na otworzenie działalności - dotacja

Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów, najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków Uczestnik musi ustanowić zabezpieczenie. Wkład własny uczestnika nie wymagany. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa lubuskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

 1. b) Finansowe wsparcie pomostowe

Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2 600,00 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie w ramach pkt.3, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

 

W ramach projektu zapewniamy:

- doświadczonych wykładowców,

- materiały biurowe,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,

- stały kontakt z kadrą realizującą Projekt.

Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2021 r.

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Urszula Morawska  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 68 329 78 55, 607 550 436

Magdalena Nalepa – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 68 329 78 14, 607 550 436

 

Biuro Projektu w Zielonej Górze:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra 

Zaloguj się, aby zobaczyć.