Inauguracja działań projektu WOMEN 55+ vs. COVID-19

Dnia 22 czerwca 2021 roku w Zielonej Górze odbyło się spotkanie inaugurujące projekt programu Erasmus +, którego Beneficjentem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Projekt noszący tytuł Women 55+ vs. Covid-19 dedykowany jest kobietom, które ukończyły 55 rok życia, a które na skutek różnorodnych czynników powiązanych z pandemią (np. redukcja lub pozbawienie zatrudnienia, wzmożone napięcie emocjonalne w rodzinie lub środowisku pracy itp.) doświadczyły załamania, bezsilności lub bezradności. Projekt, wychodząc naprzeciw potrzebom kobiet zmagających się z będącymi pokłosiem pandemii trudnościami, zapewnia im wsparcie w obszarze pomocy psychologicznej jak również w obszarze rozwoju kompetencji osobistych i społecznych.

 W spotkaniu udział wzięli partnerzy projektowi z 4 organizacji pochodzących z Polski, Słowacji, Łotwy oraz Hiszpanii. Z przyczyn związanych z obostrzeniami wprowadzonymi z tytułu pandemii Covid-19 na spotkanie nie dotarł partner z Turcji. Przybyłych na spotkanie gości podjęli przedstawiciele biura zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Podczas spotkania Koordynator Projektu szczegółowo omówił założenia i cele projektu, formy ich realizacji, pomysły związane z wdrożeniem i promocją, a także przedstawił plan opracowania produktów projektu. Co więcej, partnerzy ustalili sprawy związane z harmonogramem spotkań międzynarodowych, dokumentacją projektową oraz formami komunikacji pomiędzy powołanymi na potrzeby prawidłowego działania projektu drużynami projektowymi. Tytułem zakończenia spotkania partnerzy podjęli dyskusję na temat sposobów niwelowania możliwych zagrożeń i problemów podczas realizacji projektu. 

Po spotkaniu, przed partnerami projektu staną liczne zadania do zrealizowania. Jednym z pierwszych jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleniowego spotkania dla trenerów projektu. To poważne i odpowiedzialne zadanie zostało wyznaczone partnerowi z Turcji, a o jego efektach mamy nadzieję poinformować już w październiku.

Inauguracja projektu Women 55+ vs. Covid-19, a także wypracowane podczas spotkania pomysły, dały nadzieję na sukcesywne wznowienie działań projektowych w ramach programu Erasmus +, które w ostatnich miesiącach na skutek pandemii zostały silnie zakłócone w całej Europie.