O Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Jesteśmy stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym, które realizuje ogólnokrajowy program edukacji w zakresie oświaty, wychowania, kształcenia i dokształcania.
Stowarzyszenie jest największą w województwie lubuskim niepubliczną instytucją oświatową. Najważniejszymi atutami są zarówno doświadczona kadra wykładowców i organizatorów, umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby usług oświatowych, odwaga w podejmowaniu nowatorskich form kształcenia jak również ciągle rozwijająca się i modernizowana baza dydaktyczna. Obecnie w strukturach ZDZ w Zielonej Górze działa 26 szkół publicznych, niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych, warsztat szkoleniowo-produkcyjny i ściśle współpracująca sieć ośrodków w Zielonej Górze, Lubsku, Żarach, Żaganiu, Nowej Soli, Wolsztynie, Świebodzinie. Jesteśmy członkiem Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Krajowej Izby Gospodarczo –Rehabilitacyjnej oraz członkiem założycielem Polskiej Izby Spawalniczej.

 Obszary działalności:

 • kursy
 • szkolenia
 • egzaminy
 • konferencje
 • seminaria
 • pośrednictwo pracy
 • szkoły dla dzieci i młodzieży
 • szkoły dla dorosłych
 • warsztaty
 • realizacja projektów finansowanych ze środków publicznych
 • działalność na rzecz rozwoju edukacji i regionu
 • wynajem sal