Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra

Miasto Zielona Góra i partnerzy realizują jeden z największych w naszym grodzie oświatowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” Jest to projekt prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mieści się on w działaniach 8.osi priorytetowej - Nowoczesna Edukacja, w poddziałaniu 8.4 - Doskonalenie Kształcenia Zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, nr umowy BPLB.08.04.01-08-0022/16.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy w regionie, co przyczyni się do zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów szkół i ich zawodowych perspektyw.

Zadania realizowane w projekcie to:

 • Zadanie 1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem;
 • Zadanie 2. Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Zadanie 3. Kształcenie zawodowe uczniów;
 • Zadanie 4. Praktyki i staże dla uczniów realizowane u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Zadanie 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • Zadanie 6. Modernizacja kształcenia zawodowego;
 • Zadanie 7. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
 • Zadanie 8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni.

Beneficjentem programu jest zgodnie z nomenklaturą europejską Miasto Zielona Góra a tak naprawdę są nim nauczyciele i uczniowie zielonogórskich techników i szkół zawodowych. W projekcie, który potrwa do 30 czerwca 2022 weźmie bowiem udział 4 tysiące uczniów z publicznych i niepublicznych szkół i podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz 122 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wśród 10 jednostek jest i nasza szkoła.
Chcemy by w naszej szkole realizacja zaprojektowanych działań przyniosła:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dodatkowe, praktyki i staże,
 • doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne a także szkolenia, praktyki i staże,
 • modernizację procesu kształcenia poprzez wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych,
 • lepszą współpracę z otoczeniem społecznym i biznesowym.

Planowane dodatkowe kształcenie uczniów w naszej szkole obejmuje kursy:

 • Operator wózka widłowego
 • Spawanie MAG
 • Spawanie TIG
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych "E" do 1 kV

Planowane w naszej szkole doskonalenie nauczycieli obejmuje studia podyplomowe.

Liderem projektu wartego bez mała 40 milionów złotych jest Miasto Zielona Góra natomiast jego partnerami są:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
 • Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze
 • Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

 

 

 

Dokumenty do pobrania :

Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych przystępują do projektu

Nauczanie z pasją

W minionym tygodniu do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra” przystąpili również uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych.  W minionym tygodniu kilkunastoosobowa grupa rozpoczęła kurs dla uzyskania uprawnień operatora urządzeń energetycznych do 1 kV.
O wrażenia z zajęć zapytaliśmy tegorocznych maturzystów.
- To są rzeczy, które są nierozerwalnie związane z moim kierunkiem kształcenia – powiedziała Kamila Sieroń, która dopiero co ukończyła szkołę na kierunku „technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej” – w szkole jednak nie było możliwości zdobycia tych uprawnień i kiedy tylko ogłoszono, iż można taki kurs zrobić od razu się zgłosiłam. Nie żałuję. Mam nadzieję znaleźć prace zgodną wykształceniem a tam uprawnienia te są niezbędne. Gdyby nie możliwość uczestnictwa w projekcie musiałabym kurs kończyć odpłatnie. Dzięki temu, że jest taki projekt mogę je mieć nie tylko za darmo ale jednocześnie z dyplomem technika.
Filip Białogrecki jest z kolei absolwentem kierunku technik-informatyk: – Dla mnie to dodatkowe uprawnienia ale jestem przekonany, że się przydadzą; każda dodatkowa wiedza, możliwość pracy nie tylko z komputerem jest niewątpliwie zyskiem i dodatkowym atutem.
Sporo rozmawialiśmy z młodymi ludźmi o tych zajęciach. Czy robią je tylko „dla papierka”,, jak są prowadzone ?Pewnym zaskoczeniem była jednak zgodna opinia, że...zajęcia są ciekawsze niż w szkole.
- Widać, że wykładowca robi to z autentyczną pasją, ma wiedzę nie tylko teoretyczną, szkolną ale przede wszystkim – praktyczną. Naucza na przykładach tak byśmy byli jak najbliżej życia.
- Cóż, zaangażowanie wykładowcy jest większe niż naszych nauczycieli. Na jego zajęciach nie jest nudno.
I o to chodzi – można by skomentować te opinie. Program „Modernizacja kształcenia zawodowego” ma z założenia poprawić jakość kształcenia zawodowego, dostarczyć młodym ludziom nową wiedzę, wyposażyć ich w nowe umiejętności.

Program, skierowany do uczniów techników szkół zawodowych realizowany jest przez 10 zielonogórskich szkół i placówek kształcenia zawodowego i finansowany przez Unię Europejską i nasze miasto – Zieloną Górę.

Na zdjęciu wygląda to jak szkolna klasa. Okazuje się jednak, że zajęcia prowadzone przez Ryszarda Bładykę w ZDZ nie są nudna a wręcz przeciwnie.

Kamila Sieroń i Filip Białogrecki w przerwie zajęć nie kryli zadowolenia z możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień.

(brj) źródło: http://www.zielona-gora.pl

KURSY DLA UCZNIÓW 2019

W pierwszym półroczu 2019 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielonej Górze będący partnerem Miasta Zielona Góra w realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” kontynuował prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje lub kwalifikacje dla uczniów zielonogórskich szkół zawodowych.

 

W okresie tym szkoleniami objęto 266 uczniów (w tym 87 dziewcząt ) kształcących się w Zespole Szkół Technicznych; Budowlance, Ekonomiku, Elektroniku, Zespole Szkół PBO i Branżowej Szkole ZDZ.

W latach 2017 i 2018 w szkoleniach uczestniczyło 758 uczniów (200 dziewcząt), co w okresie nieco powyżej 2 lat realizacji projektu (zajęcia rozpoczęły się pod koniec kwietnia 2017 roku) daje niebagatelną liczbę ponad 1 000 uczniów objętych zajęciami odbywającymi się popołudniami, w weekendy, a czasem w okresie ferii i wakacji.

Uczniowie, którzy uczestniczą w projekcie na kursach prowadzonych przez zielonogórski ZDZ zdobywają wiedzę z zakresu spawania, obsługi wózków jezdniowych, brukarstwa, glazurnictwa, rozliczania czasu pracy kierowców zawodowych, uprawnień energetycznych, obsługi programów komputerowych (Norma Pro, Auto Cad).

Pierwsze kursy dla uczniów

Pod koniec kwietnia 2017 roku rozpoczęły się pierwsze kursy  prowadzone przez  Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Zielonej Górze  umożliwiające  zdobycie uprawnień  do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV oraz operatora wózków widłowych. Teoretycznie nie ma w tym nic nadzwyczajnego- wszak ZDZ specjalizuje się w tego rodzaju przedsięwzięciach. Te jednak są nieco „odmienne”. Biorą w nich bowiem udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych, dla których jest to możliwość zdobycia dodatkowej  wiedzy oraz pozyskania  określonych uprawnień.
Kursami tymi rozpoczęła się praktyczna realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra”. Projekt realizowany z wykorzystaniem pieniędzy europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu m.in. umożliwienie uczniom zielonogórskich szkół i placówek kształcenia zawodowego zdobycie dodatkowych kwalifikacji, tak pożądanych na rynku pracy. Tak też postrzegają to uczniowie. Kiedy odwiedziliśmy w przerwie zajęć jedną z grup rozmowa dotyczyła właśnie korelacji wiedzy nabytej w szkole  z umiejętnościami zdobytymi w trakcie kursu-  „większość z nas w tym roku szkolnym kończy IV klasę o specjalizacji logistyk, a logistyka to nie tylko organizacja dostaw, czy transportu przy pomocy komputera i telefonu, ale  także magazyny sprzętu. Przypuszczamy, że tam zaczniemy swoją pracę, więc  uprawnienia do obsługi wózków widłowych na pewno dają  nam pewną przewagę konkurencyjną” –z lekkim uśmiechem mówi Norbert Nawrocki, zdaje się nieformalny lider grupy. Jego młodszy kolega Mateusz Zalas podchodzi do sprawy praktycznie i pragmatycznie kwitując rzecz krótko- „od papieru głowa nie boli”. „Dokument,  czyli uprawnienie – czy to do obsługi wózków, czy też urządzeń elektrycznych – w przypadku młodych ludzi jest bardzo ważny.  Po pierwsze pracodawcy inaczej patrzą na osoby, których nie muszą szkolić, po drugie zwiększa ilość miejsc, w których można pracować po ukończeniu szkoły” – to stwierdzenie  Eryka Kuchty, co również  aprobującym skinieniem głowy potwierdza kolejny uczestnik naszej rozmowy  Krystian Janus.
Młodzież, która długo czekała na rozpoczęcie  kursów  była bardzo zadowolona także z poziomu prowadzenia zajęć.  „ Nie wiemy jak inni, ale nasz instruktor na pewno nie nudzi” – stwierdzają zgodnie. Tym instruktorem jest  Radosław Jankowiak, który już niejednego kierowcę wózka widłowego wykształcił, ale rzadko zdarzają mu się tak młodzi kursanci- chętni do zdobywania wiedzy.
Zajęcia, które wystartowały w końcu minionego tygodnia to początek realizacji tego dużego europejskiego projektu, który będzie realizowany przez najbliższe 6 lat i  ma dać uczniom zielonogórskich techników i szkół zawodowych dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

(brj) źródło: http://www.zielona-gora.pl